Er zijn natuurlijk veel verschillende situaties die stress veroorzaken. De top 3 stress veroorzakers zijn: 1) Werk, 2) Geld en 3) Gezondheid.

Wolff Schlotz –  psycholoog en onderzoeker van stress en angst bij het Duitse Max Planck Institute for Emperical Aesthetics – identificeert vijf bronnen van stress:

 1. Een grote werklast
 2. Sociale conflicten
 3. Sociale beoordeling
 4. Falen
 5. Moeite om te ontspannen na een hoge werkdruk

En tijdens diverse bijeenkomsten in 2014 ‘Expert Clinic Stress en Burn-out’ kwamen specifiek de  volgende oorzaken van stress aan bod:

Werksituaties:

 • Waarin een emotioneel appel op mensen wordt gedaan
 • Hoge werkdruk
 • Slechte leiding
 • Onscherpe taakafbakeningen
 • Onduidelijke verwachtingen
 • Waardenconflicten
 • Tegenstrijdige rolverwachtingen
 • Gebrek aan sociale steun
 • Fusies en overnames

Privé – een ingrijpende gebeurtenis zoals bv:

 • Een scheiding
 • Problemen met een kind
 • De dood van een familielid

Waarschijnlijk herkennen we een of meerdere van deze bovenstaande punten wel als veroorzaker van stress in jouw leven of dat van de mensen in jouw omgeving.

Maar als je naar de oude klassieke Indische Veda’s kijkt worden daar op een hoger niveau 6 hoofdredenen voor stress gegeven… deze zijn:

1)      Weerstand hebben tegen wat er is… je kunt namelijk één en ander óf accepteren óf er weerstand tegen hebben…. Die keuze maak je zelf…

2)      Aanname: heel vaak komt de stress door een verkeerde aanname, een verkeerd verhaal en/of een verkeerde verwachting die je hebt over de situatie en/of de ander….

3)      Bedreiging van ons zelfbeeld: dit is meer een psychologische dan fysieke dreiging, maar we verdedigen ons zelfbeeld met de zelfde kracht als we ons lichaam verdedigen. Dus kritiek op onze presentatie kan binnen komen als kritiek op onszelf, en dat is meestal helemaal niet nodig…

4)      Controle: proberen het leven te persen in het beeld dat we hebben zoals het zou moeten zijn en de dingen zoals we vinden dat ze moeten zijn…

5)      Verantwoordelijkheidsgevoel: human doing ipv human being: doe meer en probeer het nóg harder, want je hebt succes zelf in de hand, toch?

6)      Fragmentatie: dit ligt subtiel, multitasking kan prettig zijn maar houdt ons wel uit het hier en nu…

Ik ben benieuw! Herken je een van deze bovenstaande oorzaken en/of redenen ook in jouw leven?

Als dat zo is, dan lees ik graag je reactie!

Met ontspannen groet,

Josefien – josefien@corporatewellbeing.nu