Privacybeleid

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we met persoonsgegevens om gaan. Daarmee willen we graag voldoen aan de grondbeginselen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2018). We respecteren jouw privacy als bezoeker van onze website (www.corporatewellbeing.nu) en als gebruiker van onze diensten en producten. Wij doen ons uiterste best die privacy te beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring:

Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Verantwoordelijkheid

Corporate WellBeing – Josefien Glaudemans Consultancy, gevestigd in Beek, Berg en Dal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Corporate WellBeing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (indien opgegeven)
 • E-mailadres (indien opgegeven)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, het invullen van een intakeformulier en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type.

3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken op verschillende manieren:

 • Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op onze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als je:
 • een product of dienst aankoopt
 • een account op de website aanmaakt
 • je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt
 • je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen
 • ons feedback geeft
 • Indirect contact: door middel van analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan onze website opgeslagen.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via josefien@corporatewellbeing.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Corporate WellBeing verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na toestemming
– Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het analyseren van jouw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming

Corporate WellBeing deelt persoonsgegevens niet met derden, behalve als er met andere experts een gezamenlijk aanbod voor u gemaakt wordt. Dit wordt dan in overleg met u vastgesteld

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Corporate WellBeing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je ten alle tijden uitschrijven middels de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Corporate WellBeing gebruikt functionele, analytische (Google Analytics) en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Corporate WellBeing cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl of de site van Consuwijzer.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account die je onder elke ontvangen email vindt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar josefien@corporatewellbeing.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we jou om specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van je privacy. Van Corporate WellBeing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Corporate WellBeing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .  Wij zouden je dankbaar zijn als je eerst contact met ons zou willen opnemen, zodat we de kans krijgen het voor je op te lossen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Corporate WellBeing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via josefien@corporatewellbeing.nu.

11. (externe) links

Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe partijen en we zijn niet verantwoordelijke voor hun privacyverklaring. We raden je aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

Corporate WellBeing is een domein van Josefien Glaudemans Consultancy. Voor vragen, inzage, bezwaar, rectificatie en andere feedback kun je contact opnemen met: josefien@corporatewellbeing.nu. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.